Prvoklasno zamrznuto voće

Zamrzavanje je postupak konzerviranja koji omogućava da voće dugo vremena može da se čuva, a odmah po odmrzavanju je spremno za konzumaciju ili dalju obradu. Od svih načina konzerviranja voća zamrzavanjem se najbolje očuvaju ukusi, nutritivni sastojci, vitamini, ali i izgled voća (nepromenjen oblik i boja voća).

Da li tražite proizvod koji nije na listi?